• UDRŽITELNÝ BAZÉN ČESKÝ BROD 

      Autor: Chotěbor Adam; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu v Českém Brodě v určené lokalitě. Tento záměr vychází z dlouhodobých cílů města. Návrh by měl splňovat všechny technické a provozní požadavky a měl by sloužit obyvatelům ...