• MRAKODRAP 610 LEXINGTON AVENUE 

      Autor: Pospíšil Dalibor; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Kaftan Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
      Předmětem diplomové práce je návrh mrakodrapu v New Yorku s přihlédnutím k místním podmínkám, regulacím daným městem a stavebního programu víceúčelové budovy hotelu a rezidenčního bydlení.