• POLYFUNKČNÍ ATLETICKÁ HALA A VELODROM V BRNĚ 

      Autor: Hanzlíková Lucie; Vedoucí práce: Achten Henri Hubertus; Oponent práce: Hladík Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
      Předmětem diplomové práce je návrh lehkoatletické haly v kombinaci s velodromem v Brně Bohunicích pro 3000 sedících diváků. Hala by měla sloužit pro více než 4500 atletů a dráhových cyklistů z Brna a okolí a splňovat ...