Now showing items 1-1 of 1

  • OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY 

   Author: Pástor Matúš; Supervisor: Kraus David; Opponent: Zahatňanský Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou domovem jedného z posledních ...