Now showing items 1-1 of 1

  • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2 

   Author: Káčer Roman; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom ...