Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace metod stanovení obohacení uranových vzorků 

   Author: Branislav Belko; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Alexa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   V práci sú najprv teoreticky popísané metódy stanovenia obohatenia uránu, konkrétne ide o metódu gama spektrometrie a o metódu využívajúcu DD generátor neutrónov a detekciu oneskorených neutrónov. Následne sú opísané ...