Now showing items 1-1 of 1

  • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

   Author: Štěpán Jedlan; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Čech Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...