Now showing items 1-2 of 1

    grafénoxid,modikace laserem,oza?ování iontovými svazky,metoda Rutherfordova zp?tného rozptylu (1)
    graphene oxide,laser modication,ion beam irradiation,Rutherford Backscattering Spectrometry (1)