Now showing items 1-3 of 3

  • Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel 

   Author: Hupka Ivan; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je napr. Eu) a aktinoidov ...
  • Studium komplexace europia s vybranými činidly 

   Author: Pokorný Michal; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Michl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium komplexace europia používáného jako chemického analogu třímocných aktinoidů. Jako komplexační činidla byly použity disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), kyselina ...
  • Studium speciace komplexů uranu s kovy alkalických zemin metodou TRLFS 

   Author: Řibřidová Eva; Supervisor: Zavadilová Alena; Opponent: Večerník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)