Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv teploty na radiačně chemické reakce a radiobiologické procesy 

   Author: Vojtěch Scheinpflug; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   V obecné části práce je nejdříve popsán současný stav poznatků o radiačním a fotochemickém poškozování nukleových kyselin. Dále jsou zde shrnuty a kriticky diskutovány výsledky publikované v pracích jiných autorů věnovaných ...