Now showing items 1-2 of 2

  • Materiály na bázi uhlíku perspektivní pro adsorpci technecistanu 

   Author: Jan Kujan; Supervisor: Daňo Martin; Opponent: Viglašová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je prohloubení poznatků o adsorpci TcO4 – , za použití ReO4 – jako nosiče, na vzorcích aktivovaného uhlí a biouhlí. Teoretická část popisuje základní informace o výše zmíněných typech vzorků a jejich ...
  • Sorpce radionuklidů na materiály inženýrských bariér 

   Author: Olga Bouchalová; Supervisor: Drtinová Barbora; Opponent: Viglašová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Diplomová práce se zabývá studiem sorpce olova a europia na cementové materiály. Řešená problematika je součástí evropského projektu EURAD, WP3 CORI (Cement Organic Radionuclide Interactions). Ukládání radioaktivního odpadu ...