Now showing items 1-1 of 1

  • Značení SPIONs s modifikovaným povrchem diagnostickými i terapeutickými radionuklidy. 

   Author: Matěj Štíbr; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Vetrik Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Cílem diplomové práce bylo sestavit rešeršní přehled o přípravě magnetických nanočástic oxidů železa se zaměřením na magnetit a metodách konjugace monoklonálních protilátek na nanočástice. Na základě této rešerše byly ...