Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a charakterizace scintilačních nanokompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3 

   Author: Jan Král; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Tyrpekl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá přípravou scintilačních kompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3 a zkoumá jejich potenciál pro přípravu detektorů s vysokým časovým rozlišením. V teoretické části této práce jsou vysvětleny základní ...