Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace přípravy nanočástic TiO2 a její vliv na značení medicnálními radionuklidy 

   Author: Tereza Janská; Supervisor: Sakmár Michal; Opponent: Červenák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-28)
   Tato práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu titaničitého pro využití jako nosičů v systémech radiofarmak. Jsou zkoumány možné úpravy reakčních podmínek při přípravě nTiO2. Připravené nanočástice byly charakterizovány ...