Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava multimodálních biokompatibilních nanokompozitů 

   Author: Jindřich Fleišmann; Supervisor: Popovič Xenie; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Fotochemickou metodou byly připraveny nanočástice Lu3Al5O12 dopované Pr3+ (LuAG:Pr3+), které byly dále modifikovány vrstvou SiO2, protoporfyrinu IX (PpIX) a biokompatibilními sloučeninami polyethylenglykolem (PEG), resp. ...