Now showing items 1-1 of 1

  • Studium záchytu a přenosu značených nanočástic v rostlinách 

   Author: Nykl Pavel; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Pavlík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Cílem této práce byla příprava nanočástic hydroxyapatitu, jejich charakterizace, zna-čení 223Ra a studium záchytu a transportu značených nanočástic v rostlinách.