Now showing items 1-1 of 1

  • Separační postupy pro AMS měření transuranů ve fluoridových matricích 

   Author: Maryana Bilous; Supervisor: Němec Mojmír; Opponent: Fejgl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Transurany se během posledních sedmdesáti let široce rozšířily do životního prostředí v důsledku lidské jaderné činnosti. Tato práce se zaměřuje na stanovení americia ve vzorcích životního prostředí, kde jeho aktivity jsou ...