Now showing items 1-3 of 3

  • Energetické ztráty nabitých částic v plazmatu a v tzv. warm dense matter 

   Author: Petr Pokorný; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Vícha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je představit dosavadní teoretické poznatky o energetických ztrátách nabitých částic v klasické chladné látce, v plazmatu a tzv. warm dense matter. Na základě takto získaných teoretických poznatků určit ...
  • Tepelné a netepelné projevy interakce laserového záření s pevnou látkou 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Diplomová práce se zabývá interakcí laserového záření s pevnou látkou a jejími tepelnými a neteplenými projevy. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mechanizmech poškození materiálu ozářeného intenzivními XUV/rtg. ...
  • Vývoj laserového urychlovače elektronů pro ultrarychlou spektroskopii 

   Author: Lenka Hronová; Supervisor: Falk Kateřina; Opponent: Kozlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Bakalářská práce je věnována využití betatronového záření elektronů urychlených na plazmové vlně ke studiu ultrarychlých dynamických procesů. V první části práce je zpracována teorie šíření laseru prostředím, urychlování ...