Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj nové diagnostiky ubíhajících elektronů na bázi křemíkových stripových detektorů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové diagnostiky unikajících elektronů na tokamaku GOLEM. Nejprve byla vytvořena simulace v toolkitu Geant4, ve které byl studován vliv zpětného rozptylu ubíhajících elektronů na ...