Now showing items 1-2 of 2

  • Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory 

   Author: Karolína Syrokvaš; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Hejbal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Hmotnostní spektrum patří mezi nejdůležitější pozorovatelné veličiny ve studiu původu vysokoenergetického (nad 1018 eV) kosmického záření. Tyto primární částice interagují s atmosférickými jádry a vytváří rozsáhlé spršky ...
  • Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Novotný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace ...