Now showing items 1-1 of 1

  • Studium nelineární evoluce hadronové struktury v rámci kvantové chromodynamiky 

   Author: Matěj Vaculčiak; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Předmětem této diplomové práce je studium hadronové struktury, zejména pak jevu partonové saturace, který se projevuje při nı́zkých hodnotách Bjorkenova x v hluboce nepružném rozptylu elektronu na protonu. Jsou zde popsány ...