Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace plazmových vln generovaných intenzívními laserovými impulzy 

   Author: David Gregocki; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Dosiahnutie generácie vysoko intenzívnych laserových impulzov umož- ňuje v dnešnej dobe vytvorenie urýchľovača častíc s vysokými gradientmi poľa, a teda s kompaktným a veľmi účinným urýchľovaním v porovnaní s konvenčnými ...