Now showing items 1-1 of 1

    • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

      Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Rusňáková Olga
      Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...