Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza měření fúzních neutronů a fotoneutronů na tokamaku COMPASS 

   Author: Lukáš Lobko; Supervisor: Ficker Ondřej; Opponent: Řezáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce prezentuje rozsáhlou statistickou analýzu fúzních neutronů a foto-neutronů ze všech měření provedených za dlouhou provozní dobu tokamaku COMPASS. Naměřená data odhalují hlavní trendy a korelace ...