Now showing items 1-1 of 1

  • Teorie a současné aplikace Z-pinče 

   Author: Munzar Vojtěch; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce v teoretické části podává rešerši základní teorie a aplikace Z-pinčů a plazmatických fokusů. Důraz byl kladen na popis principu a dynamiky plazmatického fokusu. V experimentální části byla určena přibližná hodnota ...