Now showing items 1-1 of 1

    • Exkluzivní produkce Rho v ultra-periferálních srážkách p-Pb 

      Author: Horák David; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
      LHC není jen nejsilnějším srážečem protonů s protony a těžkých iontů, ale také nejsilnějším zdrojem srážek fotonů. Urychlené protony a ionty jsou doprovázeny elektromagnetickým polem, které se chová jako fotony. Foton-fotonové ...