Now showing items 1-2 of 2

  • Miony ve sprškách kosmického záření 

   Author: Antonín Kravka; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Kvita Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. ...
  • Podélné profily atmosférických spršek kosmického záření nejvyšších energií pozorované na Observatoři Pierra Augera 

   Author: Nikolas Denner; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Alternativní přístupy k rekonstrukci dat nasbíraných pomocí fluorescenčních teleskopů na Observatoři Pierra Augera mají potenciál rozšířit počet detekovaných spršek kosmického záření. Toto rozšíření má obzvlášť velký význam ...