Now showing items 1-1 of 1

  • Arnowittova-Deserova-Misnerova formulace gravitační dynamiky 

   Author: Štěrba Daniel; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Arnowittův-Deserův-Misnerův formalismus je označení pro hamiltonovskou formulaci obecné relativity. Popisuje dynamiku gravitačního pole jako hamiltonovský systém, což umožňuje využívat známých výsledků z oblasti klasické ...