Now showing items 1-20 of 24

  • Fyzika těžkých kvarků na experimentu STAR 

   Author: Kukral Ota; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Jakub Češka; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Crkovská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Kvark-gluonové plazma je forma hmoty, která se může vyskytovat za extrémních podmínek, například v ultrarelativistických jádro-jaderných srážkách. V raném stádiu takovýchto srážkách mohou vznikat těžké kvarky, které se ...
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Šramková Kamila; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Adamová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Ondřej Lomický; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křelina Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. Jedno z míst, kde se vědci ...
  • Jádro-jaderné srážky na Velkém hadronovém urychlovači 

   Author: Anna Mouková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V jádro-jaderných srážkách vzniká za přítomnosti vysokých teplot a hustot stav hmoty označovaný jako kvark-gluonové plazma (QGP). V tomto stavu již nejsou kvarky a gluony vázány v hadronech. QGP je zkoumána na experimentu ...
  • Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou ...
  • Měření spekter nabitých částic na LHC při těžišťové energii 13TeV 

   Author: Nechanský Filip; Supervisor: Kepka Oldřich; Opponent: Bielčík Jaroslav
   Měření spekter nabitých částic je provedeno při těžišťové energii 13 TeV na experimentu ATLAS. Je to inkluzivní měření zaměřené na rychlé porovnání částicové aktivity mezi daty a teoretickými modely. Data jsou získána s ...
  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Author: Kvapil Jakub; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
  • Návrh a optimalizace optického vyčítacího systému elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Šimko Miroslav; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Bielčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

   Author: Truhlář Tomáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
  • Produkce antihmoty v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Crkovská Jana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Produkce nefotonických elektronů v srážkách U+U s energií 193 GeV v experimentu STAR 

   Author: Gajdošová Katarína; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   Vlastnosti silnej interakcie spôsobujú uväznenie kvarkov v hadrónoch. V podmienkach vysokej hustoty a teploty je možné vytvoriť stav hmoty kde sa kvarky a gluóny chovajú ako by boli takmer voľné. STAR experiment, ktorý je ...
  • Půvabné mezony v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Gajdošová Katarína; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Mrázek Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Nefotonické elektrony jsou elektrony ze semileptonických rozpadů těžkých mezonů s otevřenou krásou a půvabem, tj. D a B mezonů. Tyto mezony se tvoří v raném stádiu ultra-relativistických srážek těžkých iontů a používají ...
  • Studie dopředného elektromagnetického kalorimetru pro experiment ALICE 

   Author: Lavička Roman; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Bielčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Studium jetů těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Kramárik Lukáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Kvarkovo-gluónová plazma je stavom horúcej a hustej jadrovej hmoty, ktorého existencia sa predpokladá tesne po veľkom tresku a môže vznikať pri zrážkach ťažkých jadier. Takéto zrážky sa študujú na urýchľovačoch v BNL a v ...
  • Studium mezonu J/Psi v experimentu STAR 

   Author: Hájková Olga; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR 

   Author: Líčeník Robert; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bombara Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem ...
  • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

   Author: Zuzana Moravcová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Trzeciak Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...
  • Studium rovnováhy půvabných mezonů v relativistických srážkách těžkých iontů pomocí Monte Carlo generátoru HYDJET++ 

   Author: Jaroslav Štorek; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Ve srážkách ultrarelativistických těžkých iontů vzniká kvark-gluonové plazma (QGP), stav hmoty, ve kterém kvarky a gluony nejsou vázány do hadronů. Simulacemi takových srážek pomocí např. HYDJET++ Monte Carlo generátoru ...