Now showing items 1-1 of 1

  • Souvislost mezi energetickým spektrem, složením a rozložením zdrojů extragalaktického kosmického záření 

   Author: Bakalová Alena; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Tato diplomová práce popisuje výsledky simulací šíření extragalaktického kosmického záření vesmírem provedených v programu CRPropa 3. Prvním zkoumaným tématem bylo možné vysvětlení konce energetického spektra naměřeného ...