Now showing items 1-1 of 1

  • Provázané fotony a jejich interakce s biologickými strukturami 

   Author: Andriantsarazo Elisabeth; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   V této práci se zabýváme experimentálními metodami naměření Bellových nerovností u kvantově provázaného fotonového páru, který je provázán skrze polarizační stupeň volnosti. Provázané páry generujeme pomocí dvou BBO krystalů, ...