Now showing items 1-2 of 1

    Asymptotic normality,logistic regression model,maximum likelihood estimator,modified median estimator,robust estimators (1)
    Asymptotická normalita,logistický regresní model,maximálně věrohodný odhad,robustní odhady,zobecněný mediánový odhad (1)