Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad neznámých parametrů metodou AMIS 

   Author: Zvolánková Hana; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
   Tato práce se zabývá metodami IS, AMIS, PMC pro výpočet z Bayesova vzorce. Popisuje jednotlivé metody a ukazuje jejich vlastnosti a algoritmy. Aplikuje jednotlivé metody na jednoduchý příklad pro odhad neznámých parametrů ...