Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice 

   Author: Brožová Antonie; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení ...
  • Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí 

   Author: Bódiová Lenka; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Cieľom tejto práce je pomocou Bayesovho prístupu analyzovať medicínske sekvencie zo scintigrafie a skúmať vplyv pridanej expertnej informácie o umiestnení orgánu. Po popise záklaných princípov Bayesovej teórie pravdepodobnosti ...
  • Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry 

   Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ulrych Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá možnostmi odhadu časového průběhu radiačního úniku do atmosféry pomocí měření senzory koncentrací látek ve vzduchu. Jsou představeny základní poznatky z Bayesovské teorie pravděpodobnosti a možnosti aproximace ...
  • Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země 

   Author: Hybner Karel; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Stiborek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se věnuje využití bayesovské statistiky v oblasti analýzy hyperspektrálních fotografií pocházejících z dálkového průzkumu Země. Konkrétně jde o problém rozlišení zdrojů ? oblastí na zemském povrchu, které jsou ...
  • Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi 

   Author: Širc Filip; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   V této práci se zabývám metodami pro odhad řešení lineární inverzní úlohy. V práci odvodím a popíši několik modelů, které následně aplikuji na data pocházející z experimentu ETEX, kde se snažím odhadnout množství škodlivin ...
  • Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku 

   Author: Karel Hybner; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ševčík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V případě zjištění výskytu radioaktivní látky v ovzduší je prvořadým úkolem určení polohy zdroje tohoto úniku a odhad uniklé aktivity v čase (určení zdrojového členu). Tuto úlohu lze aproximovat jako lineární inverzní ...
  • Rozšíření systému evoluční optimalizace GENACAT o náhradní modelování pomocí gaussovských procesů 

   Author: Pitra Zbyněk; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)