Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu 

   Author: Pešková Edita; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato bakalářská práce seznamuje s oblastí forenzního auditu a jejími specializacemi. Práce popisuje průběh celého procesu forenzního auditu od zadání, přes sběr dat, analýzu dat a odevzdání výsledků. Na základě stávající ...