Now showing items 1-3 of 3

  • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

   Author: Matěj Fanta; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
  • Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí 

   Author: Fanta Matěj; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kudinov Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Extrakce pravidel z umělých neuronových sítí se dá využít nejen k porozumění fungování neuronové sítě, ale také jako prostředek k získání informací z dat, na kterých byla síť trénována. V této práci je vysvětleno a otestováno ...
  • Rozšíření systému evoluční optimalizace GENACAT o náhradní modelování pomocí gaussovských procesů 

   Author: Pitra Zbyněk; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)