Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza grafových struktur vhodných pro aplikaci genetických operátorů 

   Author: Pokorný Ondřej; Supervisor: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů 

   Author: Kurbanov Temirlan; Supervisor: Hakl František; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Umělé neuronové sítě se považují za nejmodernější modely strojového učení. Byly úspěšně využity v nejrůznějších oborech. Nicméně, složitější úkoly vyžadují vyspělejší struktury a metody učení. Tato práce zkoumá čtyři metody ...
  • Metody strojového učení v částicové fyzice 

   Author: Miroslav Kubů; Supervisor: Bouř Petr; Opponent: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Klasifikace částicových interakcí je jednou ze základních úloh analýzy dat v částicové fyzice. V neutrinové fyzice je přitom tato úloha velice podobná úloze rozpoznávání obrazu. Z tohoto důvodu, se v této práci zajímáme o ...
  • Statistické zpracování simulovaných dat v částicové fyzice 

   Author: Kristina Jarůšková; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-28)
   Simulace elementárních částic hrají klíčovou roli při objevování nových zákonů fyziky, proto je kladen velký důraz na jejich přesnost. Standardním přístupem pro získání simulací je použití algoritmů na principu Monte Carlo ...
  • Vývoj a testování nových statistických technik pro separaci signálů z rozpadových procesů Fermilabu 

   Author: Kučera Jan; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Hakl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)