Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody 

   Author: Habětínová Petra; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Tato bakalářská práce studuje Turingovy vzory pomocí analytických a numerických metod. Podrobně analyzuje systém reakčně-difuzních parciálních diferenciálních rovnic a zjiš- tuje za jakých podmínek Turingovy vzory vznikají. ...