Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování projektů metodou reálných opcí: Binomický model 

   Author: Yevgeniy Nazarenko; Supervisor: Kulhavý Rudolf; Opponent: Guy Tatiana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Tato práce zkoumá oceňování projektů metodou reálných opcí pomocí binomického modelu. Tradiční metoda 'discounted cash flow' je popsána včetně jejích omezení. Binomický model a jeho předpoklady jsou detailně popsány. ...