Now showing items 1-1 of 1

  • Robustní postupy při trénování neuronových sítí 

   Author: Tobišková Nicole; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Coufal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Cílem této práce je propojit dosavadní poznatky o neuronových sítích se statistickými metodami a navrhnout a implementovat robustní verzi algoritmu zpětné propagace. Algoritmus zpětné propagace, založený na minimalizaci ...