Now showing items 1-1 of 1

  • Studie korelací v souborech empirických dopravních dat 

   Author: Szabová Zuzana; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Apeltauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Dvousmyčkové detektory umístěné na Pražském okruhu nám poskytly dostatek dat pro studii korelací. Abychom se vyhnuli nehomogenitě, dopravní data jsme rozdělili do dvou kategorií: volného proudění a kondenzované fáze. Tento ...