• The study of point defects, trapping and transfer of charge 

      Autor: Buryi Maksym; Vedoucí práce: Nikl Martin; Oponent práce: Jastrabík Lubomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
      Electron spin resonance study of wide band gap scintillators