Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace svazků rentgenových laserů různých typů 

   Author: Chalupský Jaromír; Supervisor: Pína Ladislav; Opponent: Wild Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-18)
  • Studium kritických proudů v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů 

   Author: Michal Shkut; Supervisor: Janů Zdeněk; Opponent: Wild Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium teorie supravodivosti a měření kritické proudové hustoty v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů. V teoretické části jsou uvedeny základní teorie (Londonovy rovnice, ...