Now showing items 1-1 of 1

  • Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry 

   Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ulrych Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá možnostmi odhadu časového průběhu radiačního úniku do atmosféry pomocí měření senzory koncentrací látek ve vzduchu. Jsou představeny základní poznatky z Bayesovské teorie pravděpodobnosti a možnosti aproximace ...