Now showing items 1-1 of 1

  • Využití iontových svazků pro růst a charakterizaci nanotyček ZnO 

   Author: Schenk Antonín; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Haviar Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce se věnuje přípravě vzorkovaných polí vertikálních ZnO nanotyček pomocí fokusovaných iontových i elektronových svazků a následného hydrotermálního růstu. Dále se věnuje charakterizaci ZnO nanotyček a Pt kontaktů ...