Now showing items 1-2 of 2

  • Produkce podivných částic v jetech v pp srážkách v experimentu ALICE 

   Author: Pacík Vojtěch; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Tomášik Boris
   Při centrálních srážkách těžkých iontů na urychlovačích RHIC a LHC bylo pozorováno navýšení poměru baryonů a mezonů vzhledem k proton-protonovým srážkám. Studium identifikovaných částic v jetech může poskytnout jedinečný ...
  • Studium vlastností jaderné hmoty pomocí těžkých kvarků 

   Author: Pacík Vojtěch; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Jedním ze směrů současného vývoje částicové fyziky je studium nového stavu velmi horké a husté silně interagující jaderné hmoty, kdy gluony a kvarky, za normálních podmínek pevně svázané uvnitř hadronů, tvoří směs označovanou ...