Now showing items 1-1 of 1

  • Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním 

   Author: Ondřej Čajánek; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Kozák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Vnitřní šum významnově ovlivňuje kinetiku soustavy chemických reakcí s malým počtem molekul. Cílem této práce je studium oscilací mezi limitními cykly konkrétní chemické reakční sítě z [19]. Zejména jsou porovnány přístupy ...