Now showing items 1-4 of 4

  • Matematické modelování difuzních procesů v LiIon bateriích 

   Author: Vejrosta Jiří; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

   Author: Mach Ondřej; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
  • Matematické modelování rakčně - difuzních procesů v problematice spalování 

   Author: Habásko Petr; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerical Solution of Nonlinear Reaction Diffusion Systems 

   Author: Mach Jan; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Ševčovič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Long time numerical solution of reaction-diffusion systems