Now showing items 1-16 of 16

  • Analýza procesů degradace organických extrakčních činidel metodami kvantově mechanických simulací 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Toman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V rámci této disertační práce byly provedeny počítačové simulace na bázi metody funkcionálu hustoty za účelem teoretické analýzy chemické stability vybraných organických extraktantů typu DGA a BTBP. S použitím programů ...
  • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Author: Levinský Petr; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plynové senzory na bázi optických vláken 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Počítačové simulace extrakčních roztoků 

   Author: Lucie Celbová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato práce se zabývá především konformační analýzou dat získaných z počítačových simulací molekulární dynamiky. Analyzované molekuly představují zástupce extraktantů/\textit{hold-back} agentů navržených pro chemické procesy ...
  • Project:INDECS (Integrated Neutron Diffractometer Experiment Control System 

   Author: Dráb Martin; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Vrba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Integrated Neutron Diffractometer Experiment Control System
  • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

   Author: Pavla Bérešová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
  • Simulace chemické stability organických molekul 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace chemické stability organických molekul 

   Author: Koubský Tomáš; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace procesu difuze plynu v polymerní matrici 

   Author: Fojtíková Jaroslava; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Simulace procesu difůze plynu v polymerní matrici 

   Author: Fojtíková Jaroslava; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace transmisních a senzorických vlastností U-optrod metodou Monte Carlo 

   Author: Klepáček Rudolf; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

   Author: Lebeda Miroslav; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
  • Teplotní závislost mobility hranic dvojčatění v modulovaném martensitu slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti 

   Author: Kopecký Vít; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vysoce citlivá detekce plyných látek s využitím organometalických nanostruktur 

   Author: Bérešová Pavla; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
   Vysoce citlivá detekce plynů je dlouhodobě řešený problém. Tato práce představuje možnosti využití plasmonové resonance jako základní fyzikální podstaty senzoru k detekci amoniaku. Jsou popsány různé typy plasmonových ...
  • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

   Author: Jakub Luštinec; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Hamrle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
   Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
  • Vývoj polymerního elektro-optického aktivního prvku 

   Author: Sasínek Jan; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Pfleger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
   Elektro-opticky aktivní prvky jsou velmi důležitou součástí integrované optiky. V současné době se k jejich výrobě využívají co-polymery, které vykazují elektro-optické jevy po zpólování elektrickým napětím. Studiem takového ...