Now showing items 1-1 of 1

  • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

   Author: Gincelová Kristýna; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...